ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност от СМАРТ ОРГАНИК АД

 1. В кои случаи Смарт Органик АД може да събира / обработва Вашите лични данни?
 • Когато трябва да издадем фактура или друг документ на Вас като наш клиент или да Ви изпратим поръчаните Ви стоки или други артикули.
 • Когато се свържете с нас / нашите служители, като използвате публична информация за нас и / или използвате нашите данни за контакт, публикувани на нашия уебсайт, електронен магазин или в Интернет.
 • Когато се регистрирате на нашия уебсайт, например за да правите поръчки или да получавате новини или други услуги.
 • Когато заявите своя интерес да участвате в процедура за набиране на персонал след реклама от СМАРТ ОРГАНИК АД и / или когато изпратите / предоставите Вашето CV, мотивационно писмо и т.н., или когато станете или сте били наш служител.
 • Когато попаднете в обсега на видеонаблюдение в сградата, където се намират нашите офиси и производствена площадка в София (ул. Дамяница 6), или в близост до нея.
 • Когато ни предоставяте личните си данни или давате съгласието си да обработваме такива данни.

 

 1. Защо Смарт Органик АД може да обработва Вашите лични данни?

СМАРТ ОРГАНИК АД може да обработва Вашите лични данни по различни причини, в зависимост от нашите отношения и въз основа на съответните приложими правни основания съгласно законите за поверителност, като законни бизнес цели на СМАРТ ОРГАНИК АД, изпълнение и / или изпълнение на съществуващ договор с Вас, съответствие на СМАРТ ОРГАНИК АД със законовите му задължения и въз основа на Вашето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на Вашите данни.

 

Правно основание Дейности, действия, интереси
Легитимни бизнес цели на СМАРТ ОРГАНИК АД Икономическа дейност на СМАРТ ОРГАНИК АД;
Изпълнение и / или изпълнение на договор •       Законосъобразно създаване, изпълнение и прекратяване на търговски, трудови и граждански отношения;

•       Осигурете спазване на процедурите за здраве и безопасност;

Спазване на законовите задължения •       Спазване на СМАРТ ОРГАНИК АД със задълженията му съгласно действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и други законодателство;

•       Осигуряване на условия за безопасност и сигурност на своите служители и активи;

•       Превенция и / или разследване на инциденти, нарушения и престъпления;

Вашето съгласие •       Да се ​​регистрирате на нашия уебсайт;

•       За да се обърнете към Вашата молба за упражняване на право и т.н.

 

 1. Какви видове лични данни обработва Смарт Органик АД?

В зависимост от конкретната цел, Смарт Органик АД може да обработва различни набори от данни:

 • Вашите имена, адрес, личен идентификационен номер (например за издаване на фактура, за куриерска доставка);
 • Вашите данни за контакт (адрес, телефон, електронна поща), за целите на кореспонденция, договор, доставка;
 • Видео изображения, когато са в обсега на видеонаблюдение.
 • За нашите служители, ангажирани по трудово / гражданскоправни договори:
 • Физическа самоличност: име, паспортни данни, личен идентификационен номер, място на раждане, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: възнаграждение, банкови данни, вземане / изплащане на заеми, обезщетение, запор, други дългове;
 • Социална идентичност: образование, квалификация, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здравословно състояние, често срещани заболявания, хронични заболявания, последващи грижи, защитена заетост, увреждане, бременност и раждане на деца;
 • Криминално досие.
 1. Колко дълго се пазят / обработват личните Ви данни?

Ние съхраняваме Вашата лична информация за периоди, съответстващи на конкретната бизнес цел или цели, за които се събира информацията, и / или за периода, предвиден от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са законово предписани, зависят от:

 • Целта на събирането на данни и постигането на тази цел.
 • Основанията за събиране на данни (напр. в случай на съгласие можете по всяко време да оттеглите съгласието си).
 • Има случаи, в които по силата на законовите разпоредби, приложими за нашите дейности или съгласно вътрешните правила, сроковете могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Например:

 • Лични данни в счетоводните регистри: 10 години;
 • Видео изображенията в регистъра ВИДЕО НАДЗОР се съхраняват в продължение на 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец; след това те се изтриват от DVR / NVR и от резервни записи;
 • Личните данни в регистъра на персонала се съхраняват за законово изискуемите периоди от 3 до 50 години, в зависимост от вида на документите.
 1. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработката, да поискате ограничаване на обработката или да поискате допълване, коригиране или изтриване на Вашите данни?

За да изразите желанието си да имате достъп до Вашите лични данни, които обработваме, или да възразите срещу обработката, да поискате ограничаване на обработката или да поискате допълване, коригиране или изтриване на Вашите данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт на нашия уебсайт https : //organichealthclub.eu/, или пишете на имейл: marketing@smartorganic.eu или на нашия адрес: ул. Дамяница 6, София 1619, България.

 1. Кой може да има достъп до Вашите лични данни?

Достъпът до обработваните лични данни е строго регулиран от вътрешните правила на СМАРТ ОРГАНИК АД в зависимост от целите на обработването. Такъв достъп може да има:

 • субекти на лични данни, на техните собствени данни;
 • упълномощени служители на СМАРТ ОРГАНИК АД, на база „необходимост да се знае“, в съответствие с определените им роли и задължения;
 • лица, на които разкриването на данни е предписано от нормативен акт (като органи на Министерството на вътрешните работи, съдилища, прокуратури, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и др.).

Ние не продаваме и не предоставяме по никакъв начин лични данни на никого, освен както е посочено по-горе.

 1. Какво представлява платформата на Shopify и защо я използваме?

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на Вас.

Вашите данни се съхраняват чрез съхранение на данни на Shopify, бази данни и общото приложение Shopify. Те съхраняват Вашите данни на защитен сървър зад защитна стена. За повече информация може да искате да прочетете Общите условия на Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) или Декларацията за поверителност (https://www.shopify.com/legal/privacy).

Плащания: Ако изберете директно плащане, за да завършите покупката си, Shopify съхранява данните от Вашата кредитна карта. Той се кодира чрез стандарта за защита на данните на индустрията за разплащателни карти (PCI-DSS). Данните за Вашата транзакция за покупка се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за завършване на транзакцията Ви за покупка. След като това приключи, информацията за Вашата транзакция за покупка се изтрива.

Всички директни плащания се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури безопасно боравене с информация за кредитни карти от нашия магазин и неговите доставчици на услуги.

 1. Как можете да упражните правото на преносимост на Вашите лични данни, които обработваме?

Имате законното право да получите личните данни, свързани с вас, които обработваме в структуриран, често използван и машинно четим формат, и имате право да предадете такива данни на друг администратор при определени законови условия. Можете също да поискате това от нас и ние ще го направим, ако е технически осъществимо.

 1. Какви мерки за сигурност прилагаме, за да осигурим лична защита?

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме стриктни организационни и технически мерки за сигурност, включително:

 • криптиране на лични данни;
 • мерки за осигуряване на постоянна поверителност, целостта, наличността и устойчивостта на системите за обработка;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до лични данни в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно тестване и оценка на ефективността на мерките за осигуряване на сигурността на обработката.
 1. Как можете да подадете жалба?

За България компетентен орган е Комисията за защита на личните данни: бул. Цветан Лазаров 2, 1592 София, тел .: +359 2 915 3580; Факс: +359 2 915 3525; Имейл: kzld@cpdp.bg Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Или изберете компетентния национален орган за защита на данните според Вашето местоположение в ЕС

 1. Как можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителността на данните?

Имейл: marketing@smartorganic.eu или на нашия адрес: ул. Дамяница 6, София 1619, България.

 1. Кои сме ние и как да се свържем с нас?

СМАРТ ОРГАНИК АД, Фирмен номер (EIK) 203476985

Седалище и седалище: 1000 София, ул. Банат 28